کد خبر : 29869

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۲۸۰۵ ۱۹+ ۳۶۹۰ ۱۰-(تحویل تهران)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۶۷۷ ۱۸+ - -(تحویل تهران)
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۵۵۰ ۱۷+ - -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۲۸۰۵ ۱۹+ ۳۸۰۰ -تحویل تهران
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۵۵۰ ۱۷+ ۲۷۹۰ ۳۰-(جامبو)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۵۵۰ ۱۷+ ۲۸۰۰ ۲۰-(پالت)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۵۵۰ ۱۷+ ۲۷۷۰ ۴۰-(پالت)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۲۸۰۵ ۱۹+ - -
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۲۸۰۵ ۱۹+ - -(تحویل تهران)
پی وی سی S60 آبادان ۲۶۷۷ ۱۸+ - -
پی وی سی ۵۷ غدیر ۲۸۰۵ ۱۹+ - -(پالت)
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار