کد خبر 29807

جلسه شورای سیاستگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز،پالایش و پتروشیمی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش، در این جلسه مهندس متاجی مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت با تاکید بر شرایط جدید بوجود آمده برای نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه های جهانی و توافق انجام شده ازکلیه مدیریت ها وشرکت های تابعه خواست با جدیت وبرنامه ویژه دراین دوره حضوریابند.

مدیربرنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش وپخش معرفی توانمندی ها وظرفیت های بسیار ارزشمند موجود درصنعت پالایش وپخش وجذب سرمایه گذاری را یکی ازمهمترین اولویت های این دوره نمایشگاه برشمرد وازفعالان این حوزه خواست ازهیچ کوششی برای موفقیت دراین زمینه مضایقه نکنند.

وی افزود: با توجه به برنامه های توسعه ای گسترده موجود درشرکت، برنامه ریزی برای معرفی هرچه بهتر این فرصت ها بسیار با اهمیت است.

دراین جلسه نمایندگان شرکت ها ومدیریت های مختلف به طرح دیدگاه ها ونظرات خود درخصوص نحوه حضورشرکت ها، ضرورت توجه به جذب سرمایه گذاری درطراحی واجرای پروژه ها، ساختار محتوای نمایشگاه، نقاط قوت وضعف نمایشگاه بیستم وسایرموارد پرداختند.

دراین جلسه محسن مؤمنی رئیس روابط عمومی نیزبا اظهارخشنودی ازتدبیرمعاونت برنامه ریزی وزارت وپیگیری بسیارارزشمند مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، اظهارداشت: با توجه به شرایط جدید کشور و وجودفرصت کافی برای مطالعه، برنامه ریزی واجرای فعالیت های نمایشگاه سال۱۳۹۵ ، این نمایشگاه قطعاًدستاوردهای بسیارخوبی برای صنعت نفت وفعالان بخش خصوصی درپی خواهد داشت.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی پالایش وپخش با ارایه گزارشی ازدستاوردهای نمایشگاه بیستم اعلام کرد: درنمایشگاه بیست ویکم با برنامه ریزی محتوایی وشکلی برجسته ترحضورخواهیم داشت.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار