نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۰۷۶ ۷۰- ۵۲۸۰ ۲۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۴۵۹ ۱۴۰- ۴۹۰۰ ۱۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۳۶۶ ۱۲۴- ۴۹۳۰ ۱۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۷۳۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۰۹۶ ۱۱۴- ۴۶۴۰ ۴۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۲۳۳ ۹۶- ۴۹۰۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ بندرامام ۴۰۹۶ ۱۱۴- ۴۵۵۰ ۳۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۹۶ ۱۱۴- - -
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۰۷۶ ۷۰- ۴۴۵۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۹۵۰ ۵۰- ۵۲۵۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰ F مهر ۴۱۳۷ ۹۰- ۴۷۵۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۱۲۵ ۱۲۵- ۳۵۵۰ ۱۰۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۲۸۹ ۱۷۲- - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۳۰۹ ۵۴- ۴۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مارون ۴۱۳۷ ۹۰- ۴۶۸۰ ۱۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۴۴۸ ۳۷۳- ۵۰۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۱۳۳ ۳۷۰- ۵۰۵۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۰۱۸ ۷۳- ۴۶۸۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۰۱۸ ۷۳- ۴۵۲۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار