نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۴۹۰ ۸۹- ۵۱۵۰ ۵۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۴۷ ۱۹۵- ۵۲۶۰ ۱۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۳۱ ۱۵۴- ۵۱۶۰ ۱۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۸۵۰ ۱۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۳۱۹ ۸۸- ۴۹۵۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۴۷۸ ۹۲- ۵۰۶۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۳۱۹ ۸۸- ۵۰۲۰ ۱۵۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۳۱۹ ۸۸- ۴۷۹۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۴۹۰ ۸۹- ۴۷۸۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۲۷۲ ۸۸- ۴۹۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۴۲۳ ۸۹- ۴۹۷۰ ۳۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۴۵۲ ۷۳- ۳۸۰۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۷۵ ۲۰+ ۴۹۰۰ ۲۰۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۳۶۶ ۴۱- ۵۰۷۰ ۱۷۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۴۲۳ ۸۹- ۴۸۸۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۸۶۵ ۱۱۶+ ۴۹۵۰ ۵۰-
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۴۵ ۱۱۹+ ۵۰۵۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۱۰۷ ۱۳۳- ۴۶۵۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۱۰۷ ۱۳۳- ۴۶۶۰ ۱۰+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار