نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۴۹۰ ۸۹- ۵۱۰۰ ۵۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۴۷ ۱۹۵- ۵۲۵۰ ۱۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۳۱ ۱۵۴- ۵۱۵۰ ۲۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۸۶۰ ۵-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۳۱۹ ۸۸- ۴۸۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۴۷۸ ۹۲- ۵۰۶۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۳۱۹ ۸۸- ۴۸۷۰ ۴۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۳۱۹ ۸۸- ۴۸۰۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۴۹۰ ۸۹- ۴۸۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۲۷۲ ۸۸- ۴۹۰۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۴۲۳ ۸۹- ۴۹۴۰ ۱۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۴۵۲ ۷۳- ۳۸۰۰ ۱۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۷۵ ۲۰+ ۵۱۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۳۶۶ ۴۱- ۴۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۴۲۳ ۸۹- ۴۸۸۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۸۶۵ ۱۱۶+ ۵۰۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۴۵ ۱۱۹+ ۵۰۵۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۱۰۷ ۱۳۳- ۴۶۵۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۱۰۷ ۱۳۳- ۴۶۵۰ ۲۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار