کد خبر : 29638

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۲۸۲۰ ۶۱- ۳۷۴۰ ۰(تحویل بندر)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۶۹۱ ۵۹- ۲۹۴۰ ۰(تحویل بندر)
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۵۶۳ ۵۶- - -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۲۸۲۰ ۶۱- - -تحویل تهران
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۵۶۳ ۵۶- ۲۸۴۰ ۰(جامبو)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۵۶۳ ۵۶- ۲۶۹۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۵۶۳ ۵۶- ۲۷۸۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۲۸۲۰ ۶۱- - -
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۲۸۲۰ ۶۱- ۳۸۴۰ ۰(تحویل تهران)
پی وی سی S60 آبادان ۲۶۹۱ ۵۹- - -
پی وی سی ۵۷ غدیر ۲۸۲۰ ۶۱- ۳۲۵۰ ۰(جامبو)
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار