کد خبر : 29634

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر قیمت بازار تغییر نسبت به روزگذشته
متانول(بورس انرژی) شیراز ۷۵۹ ۳۸+ ۸۸۰

(۹۵۰)

۰،تحویل شیراز۰،(تحویل تهران)
جوش شیرین شیراز ۱۱۹۵ ۰ ۱۵۱۰

۱۵۵۰

۰،حواله

۰،(نقدی)

منومر وینیل استات(VAM) شازند ۳۵۲۰ ۲۲۴- - -
اوره پریل خراسان ۹۵۵ ۹- - -
آمونیاک(مایع) خراسان ۱۲۱۸ ۱۱- - -
کربنات سدیم سبک شیراز ۶۶۸ ۶- ۷۷۰ ۰(حواله)
کربنات‌سدیم‌سنگین شیراز ۷۰۶ ۷- ۸۰۰ ۰
اسید استیک فن آوران ۱۲۶۸ ۱۶- ۱۴۲۰ ۰(حواله)
سود کاستیک بندرامام ۳۹۳ ۱+ ۴۵۰ ۰(حواله)
دی اتیل هگزانول شازند ۳۱۲۳ ۱۸+ - -
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار