نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۴۹۰ ۸۹- - -
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۴۷ ۱۹۵- ۵۳۰۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۳۱ ۱۵۴- ۵۲۰۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۸۷۰ ۱۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۳۱۹ ۸۸- ۴۸۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۴۷۸ ۹۲- ۵۲۰۰ ۵۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۳۱۹ ۸۸- ۴۹۰۰ ۳۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۳۱۹ ۸۸- ۴۷۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۴۹۰ ۸۹- ۴۶۲۰ ۳۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۲۷۲ ۸۸- ۴۷۲۰ ۳۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۴۲۳ ۸۹- ۴۹۷۰ ۱۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۴۵۲ ۷۳- ۳۸۷۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۷۵ ۲۰+ - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۳۶۶ ۴۱- ۴۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۴۲۳ ۸۹- ۵۰۰۰ ۲۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۸۶۵ ۱۱۶+ ۴۹۵۰ ۵۰-
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۴۵ ۱۱۹+ ۵۰۰۰ ۱۰۰-
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۱۰۷ ۱۳۳- ۴۷۰۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۱۰۷ ۱۳۳- ۴۷۳۰ ۳۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار