کد خبر 29561

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۲۹۳۰ ۹۹- ۳۸۰۰ ۵۰-(تحویل تهران)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۷۹۷ ۹۴- ۳۰۵۰ ۴۰-(تحویل بندر)
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۶۶۴ ۹۰- - -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۲۹۳۰ ۹۹- - -تحویل تهران
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۶۶۴ ۹۰- ۳۰۰۰ ۱۱۰-(جامبو)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۶۶۴ ۹۰- ۲۹۳۰ ۱۰۰-(پالت)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۶۶۴ ۹۰- ۲۹۵۰ ۱۱۰-(پالت)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۲۹۳۰ ۹۹- - -
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۲۹۳۰ ۹۹- - -(تحویل تهران)
پی وی سی S60 آبادان ۲۷۹۷ ۹۴- - -
پی وی سی ۵۷ غدیر ۲۹۳۰ ۹۹- ۳۳۵۰ ۵۰-(جامبو)
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار