کد خبر 23747

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۲۷۰۶ ۲۸+ ۳۸۸۰ ۰(تحویل آبادان)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۵۸۳ ۲۷+ - -(تحویل تهران)
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۴۶۰ ۲۵+ - -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۲۷۰۶ ۲۸+ ۳۹۵۰ ۰(تحویل آبادان)
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۴۶۰ ۲۵+ ۲۹۰۰ ۰(جامبو-تحویل بندر)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۴۶۰ ۲۵+ ۲۸۴۰ ۰(پالت-تحویل بندر)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۴۶۰ ۲۵+ ۲۷۴۰ ۰(جامبو-تحویل بندر)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۲۷۰۶ ۲۸+ - -
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۲۷۰۶ ۲۸+ - -(تحویل تهران)
پی وی سی S60 آبادان ۲۵۸۳ ۲۷+ - -
پی وی سی ۵۷ غدیر ۲۷۰۶ ۲۸+ - -(پالت)
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار