نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۲۹ ۱۸- ۴۲۰۰ ۲۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۳۹۳۹ ۱۱۶- ۵۰۶۰ ۶۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۳۷۴۹ ۱۳۲- ۴۹۸۰ ۱۰۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۶۱۰۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۷۵۶ ۱- ۴۴۰۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۸۹۴ ۲۶- ۴۵۰۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ بندرامام ۳۷۵۶ ۱- ۴۴۹۰ ۱۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۷۵۶ ۱- ۴۲۲۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۲۹ ۱۸- ۴۱۵۰ ۳۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۸۰ ۲۴- ۴۰۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰ F مهر ۳۷۷۱ ۱۸- ۴۲۴۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۰۴۷ ۱۲- ۳۷۰۰ ۲۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۳۶۶۱ ۹۵- - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۱۰۳ ۱۴- ۴۶۲۰ ۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مارون ۳۷۷۱ ۱۸- ۴۳۰۰ ۵۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۰۰۳ ۲۹- ۴۶۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۶۷۰ ۳۰- ۴۵۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۳۶۵ ۱۸- ۴۱۸۰ ۲۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۳۶۵ ۱۸- ۴۲۸۰ ۵۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار