نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۴۷ ۹+ ۴۱۶۰ ۱۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۰۵۶ ۸+ ۵۲۰۰ ۲۷۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۳۸۸۲ ۱۳+ ۵۰۵۰ ۳۳۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۶۱۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۷۵۷ ۶۳+ ۴۳۵۰ ۶۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۹۲۱ ۱۷+ ۴۴۸۰ ۵۰+
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ بندرامام ۳۷۵۷ ۶۳+ ۴۴۷۰ ۴۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۷۵۷ ۶۳+ ۴۲۶۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۴۷ ۹+ ۴۲۰۰ ۵۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۰۴ ۲۳- ۳۹۷۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰ F مهر ۳۷۸۹ ۲۱+ ۴۲۸۰ ۴۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۰۵۹ ۱۹- ۳۸۲۰ ۳۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۳۷۵۶ ۹۳- - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۱۱۷ ۷- - -
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مارون ۳۷۸۹ ۲۱+ ۴۲۷۰ ۸۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۰۳۲ ۱۵۵+ ۴۶۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۷۰۰ ۱۵۴+ ۴۵۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۳۸۳ ۵- ۴۰۵۰ ۱۴۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۳۸۳ ۵- ۴۱۰۰ ۲۰۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار