کد خبر 23301

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۲۶۷۸ ۱۰۰+ ۳۸۰۰ ۰(تحویل آبادان)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۵۵۶ ۹۶+ - -(تحویل تهران)
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۴۳۴ ۹۱+ - -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۲۶۷۸ ۱۰۰+ ۳۹۰۰ ۰(تحویل آبادان)
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۴۳۴ ۹۱+ ۲۹۰۰ ۰(جامبو-تحویل بندر)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۴۳۴ ۹۱+ ۲۸۸۰ ۰(پالت-تحویل بندر)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۴۳۴ ۹۱+ ۲۷۸۰ ۰(جامبو-تحویل بندر)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۲۶۷۸ ۱۰۰+ - -
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۲۶۷۸ ۱۰۰+ - -(تحویل تهران)
پی وی سی S60 آبادان ۲۵۵۶ ۹۶+ - -
پی وی سی ۵۷ غدیر ۲۶۷۸ ۱۰۰+ - -(پالت)
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار