نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۴۷ ۹+ ۴۱۵۰ ۵۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۰۵۶ ۸+ ۴۷۰۰ ۷۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۳۸۸۲ ۱۳+ ۴۴۵۰ ۱۱۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۶۱۰۰ ۴۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۷۵۷ ۶۳+ ۴۴۲۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۹۲۱ ۱۷+ ۴۴۴۰ ۱۰-
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ بندرامام ۳۷۵۷ ۶۳+ ۴۵۲۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۷۵۷ ۶۳+ ۴۲۸۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۴۷ ۹+ ۴۲۵۰ ۲۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۰۴ ۲۳- ۳۹۸۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰ F مهر ۳۷۸۹ ۲۱+ ۴۲۵۰ ۱۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۰۵۹ ۱۹- ۳۸۰۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۳۷۵۶ ۹۳- - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۱۱۷ ۷- ۴۶۳۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مارون ۳۷۸۹ ۲۱+ ۴۳۵۰ ۲۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۰۳۲ ۱۵۵+ ۴۷۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۷۰۰ ۱۵۴+ ۴۵۵۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۳۸۳ ۵- ۳۹۳۰ ۳۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۳۸۳ ۵- ۳۸۹۰ ۱۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار