نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۸۶۵ ۱۸۰- - -
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۴۴۷ ۶۲- ۴۹۰۰ ۱۰۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۱۴۵ ۱۵۱- ۴۵۰۰ ۱۰۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۸۷۴ ۱۵۸- ۴۴۴۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۰۶۰ ۱۴۸- ۴۳۸۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ بندرامام ۳۸۷۴ ۱۵۸- ۴۴۴۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۸۷۴ ۱۵۸- ۴۳۱۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۸۶۵ ۱۸۰- ۴۴۷۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۷۷۷ ۱۳۰- ۴۱۹۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰ F مهر ۳۹۰۴ ۱۸۱- ۴۴۳۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۱۱۱ ۷۱- ۳۶۰۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۳۹۶۹ ۳۳۴- ۶۵۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۲۳۵ ۹۸- ۴۷۸۰ ۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مارون ۳۹۰۴ ۱۸۱- ۴۲۷۰ ۱۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۸۰۹ ۳۶۱- ۴۵۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۴۸۴ ۳۶۴- ۴۶۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۰۶ ۱۷۱- ۴۰۶۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۰۶ ۱۷۱- ۴۲۷۰ ۰
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار