نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۸۶۵ ۱۸۰- ۴۹۰۰ ۱۰۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۴۴۷ ۶۲- ۵۰۹۰ ۴۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۱۴۵ ۱۵۱- ۴۶۷۰ ۳۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۵۰ ۵۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۸۷۴ ۱۵۸- ۴۵۰۰ ۵۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۰۶۰ ۱۴۸- ۴۵۰۰ ۱۹۰-
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ بندرامام ۳۸۷۴ ۱۵۸- ۴۵۷۰ ۳۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۸۷۴ ۱۵۸- ۴۴۲۰ ۴۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۸۶۵ ۱۸۰- ۴۷۰۰ ۱۸۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۷۷۷ ۱۳۰- ۴۲۷۰ ۴۰-
پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰ F مهر ۳۹۰۴ ۱۸۱- ۴۵۷۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۱۱۱ ۷۱- ۳۵۵۰ ۴۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۳۹۶۹ ۳۳۴- - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۲۳۵ ۹۸- ۴۸۲۰ ۲۳۰-
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مارون ۳۹۰۴ ۱۸۱- ۴۴۵۰ ۳۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۸۰۹ ۳۶۱- ۴۶۵۰ ۱۵۰-
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۴۸۴ ۳۶۴- ۴۶۵۰ ۱۵۰-
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۰۶ ۱۷۱- ۴۲۴۰ ۵۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۰۶ ۱۷۱- ۴۳۴۰ ۱۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار