کد خبر 22067

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی براساس گزارش شفاف سازی اعلام نموده که آثار مالی مثبت تعدیل سنواتی موضوع ورشکستگی شرکت تولیدی گاز لوله در صورت های مالی تلفیقی ۱۳۹۴٫۰۲٫۳۱ شرکت اعمال گردیده است و لذا در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵٫۰۲٫۳۱ صرفا سود سهام قابل تقسیم احتمالی عملکرد سال ۱۳۹۴ آن شرکت در صورت های مالی "وپترو" منعکس خواهد شد.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار