کد خبر 21593

torkamanestan

پتروتحلیل- عرضه های بورس ترکمنستان در تاریخ ۱۲ آگوست به شرح زیر است:

بورس ترکمنستان
(دلار به ازای هر تن) عرضه برای ۱۲ آگوست ۲۰۱۵
ماده عرضه شده مقدار تناژ قیمت کل نحوه پرداخت نحوه بارگیری نقطه تحویل
Potassium iodide (bid.350571) ("Turkmenkhimiya"SC) ۵۳٫۰۰ ۲۵,۰۰۰٫۰۰ ۱,۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰ prepayment EXW "Hazar" chemical plant
Technical carbon, brand K-354 (bid 352095) ("Turkmenkhimiya" SC) ۱۰۰٫۰۰ ۲,۳۰۰٫۰۰ ۲۳۰,۰۰۰٫۰۰ Prepayment EXW Chemical plant Hazar
Base oil, grade SN-180, direction - Iran (TORC) (bid 355397) ۳,۰۰۰٫۰۰ ۸۱۰٫۰۰ ۲,۶۱۰٫۰۰۰٫۰۰ prepayment FCA TORC
Technical sulphur (TORC). Direction - Turkey. (bid. 355398) ۴۵۰٫۰۰ ۵۷٫۰۰ ۲۵,۶۵۰٫۰۰ prepayment FCA TORC
Urea, grade "B" (bid 356128) ("Turkmenkhimiya" SC) ۳۰,۰۰۰٫۰۰ ۲۱۰٫۰۰ ۶,۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰ prepayment EXW Plant "Теjenkarbamid"
Calcinated petroleum coke (TKNPZ.) (bid 357821) direction - Russia ۱۰,۰۰۰٫۰۰ ۲۵۹٫۰۰ ۲,۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰ prepayment FCA TORC
Polypropylene, grade TPP D 30 S (TORC) (bid.358568) ۶۵۰٫۰۰ ۱,۲۲۰٫۰۰ ۷۹۳,۰۰۰٫۰۰ prepayment FOB FCA port Turkmenbashy
Iodine technical brand "А" (bid. 359121) ("Turkmenkhimiya" SC) ۷۵٫۰۰ ۲۴,۰۰۰٫۰۰ ۱,۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰ Prepayment EXW Iodine plants "Balkanabat", "Bereket"
Polypropylene, grade TPP D 30 S (TORC) (bid.359864) ۱۵۰۰۰٫۰۰ ۱,۲۲۰٫۰۰ ۱۸,۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰ prepayment FOB FCA port Turkmenbashy
Base oil, grade SN-180 (TORC) (bid 359866) ۱۰,۰۰۰٫۰۰ ۵۰۰٫۰۰ ۵,۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰ prepayment FOB port Turkmenbashy
Base oil, grade SN-350 (TORC) (bid 359867) ۱۰,۰۰۰٫۰۰ ۵۰۰٫۰۰ ۵,۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰ prepayment FOB port Turkmenbashy
Aviation kerosene, grade ТС-۱ (TORC) acc.to price formula "Platts" "FOB MED (Italy)" line "Jet" premium 135 USD/t., lower limit 500 USD/t.. Direction -Central Asia. (bid 360181) ۲۷,۰۰۰٫۰۰ ۱,۰۷۵٫۰۰ ۲۹,۰۲۵٫۰۰۰٫۰۰ prepayment FCA PA Kenarskoye
Waste engine oil, mixture of oil pproducts according spesification (bid. 360759) ("Turkmennebitonumleri") ۲,۰۶۷٫۷۳ ۰٫۰۰ ۱۲۸,۶۰۹٫۱۸ prepayment FCA Аnnau, Balkanabat, Dashoguz, Wekilbazar, Turkmenabat petroleum enterprises
Technical sulphur (TORC). Direction - Turkey. (bid. 360848) ۵۰٫۰۰ ۵۷٫۰۰ ۲,۸۵۰٫۰۰ prepayment FCA TORC
Iodine technical brand "А" (bid. 361275) ("Turkmenkhimiya" SC) ۲۰٫۰۰ ۲۴,۰۰۰٫۰۰ ۴۸۰,۰۰۰٫۰۰ Prepayment EXW Iodine plants "Balkanabat", "Bereket"
Urea, grade "B" (bid 361276) ("Turkmenkhimiya" SC) ۳۰,۰۰۰٫۰۰ ۲۱۰٫۰۰ ۶,۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰ prepayment EXW Plant "Marykarbamid"
Urea, grade "B" (bid 361522) ("Turkmenkhimiya" SC) ۳۰,۰۰۰٫۰۰ ۲۱۰٫۰۰ ۶,۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰ prepayment EXW Plant "Marykarbamid"
Iodine technical brand "А" (bid. 361964) ("Turkmenkhimiya" SC) ۵٫۰۰ ۲۴,۰۰۰٫۰۰ ۱۲۰,۰۰۰٫۰۰ Prepayment EXW Iodine plants "Balkanabat", "Bereket"
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار