کد خبر 21486

karon petroshimi

پتروتحلیل- مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: شرکت های مجموعه هلدینگ خلیج فارس باید با نگاه اقتصادی و کسب سود تولید کنند و در این مسیر، تعامل مثبت میان شرکت ها بسیار موثر است.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس، مهندس نژادسلیم در بازدید از پتروشیمی کارون تاکید کرد: مجموعه پتروشیمی در روز آمد کردن، نوآوری تجهیزات و تامین قطعاتبه توان داخلی توجه ویژه داشته است.

همچنین در حاشیه این بازدید، مدیرعامل پتروشیمی کارون خاطر نشان کرد: این شرکت تلاش دارد باکاهش هزینههای تولید روند سودآوری خود را افزایش دهد.

درادامه بازدید مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، برنامه استراتژیک پتروشیمی کارون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

براساس این گزارش، کاهش توقف تولید، بهینه سازی مصرف انرژی و رسیدن به ظرفیت اسمی از اهداف عمده عملکرد پتروشیمی کارون برای رشد و تعادلی در سال جاری عنوان شده است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار