کد خبر 21475

Analyzing the stock market ارزش بازار شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۴ معادل سه هزار و ۲۶۰ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال کاهش یافت. به گزارش سنا،شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۹۴ تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۷ هزار و ۸۷۶ میلیارد و ۸۲۳ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۰ هزار و ۶۲۹ میلیارد و ۹۰۳ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده آن طی دوره یک ماهه یاد شده معادل سه هزار و ۲۶۰ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به چهار هزار و ۶۱۶ میلیارد و ۳۷۱ میلیون ریال رسید. طی همین دوره ارزش بازار آن نیز با کاهش سه هزار و ۳۴۷ میلیارد و ۱۲۹ میلیون ریالی معادل ۷ هزار و ۲۸۲ میلیارد و ۷۷۴ میلیون ریال محاسبه شد. گفتنی است "پترول" در تیر ماه سال جاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده سه هزار و ۲۶۰ میلیارد واگذار کرد و از این بابت معادل سه هزار و ۲۶۰ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال زیان شناسایی کرد. همچنین این شرکت در دوره یک ماهه گذشته سهام هیچ شرکت بورسی را خریداری نکرد. ارزش بازار شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ معادل دو هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریال افزایش یافت. شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۷ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۸ هزار و ۴۵۵ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده آن طی دوره یک ماهه یاد شده معادل ۲۸۰ میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به ۷ هزار و ۸۷۶ میلیارد و ۸۲۳ میلیون ریال رسید. طی همین دوره ارزش بازار آن نیز با افزایش دو هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریالی معادل ۱۰ هزار و ۲۲۹ میلیارد و ۹۰۳ میلیون ریال محاسبه شد. گفتنی است "پترول" در خرداد ماه سال جاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۸۰ میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال خریداری کرد در حالی که طی همین دوره سهام هیچ شرکت بورسی را واگذار نکرد.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار