کد خبر 21473

پتروتحلیل- پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شرح زیر است.
به گزارش «پتروتحلیل»، با عنایت به جزء "ب" ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۲۴,۷۸۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده و بهبود ساختار مالی به منظور جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور سرمایه گذاری در طرح کود شیمیایی اوره هرمز که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار