نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۰۴۵ ۳۱- ۵۲۸۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۵۰۹ ۵۰+ ۴۹۰۰ ۸۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۲۹۷ ۶۹- ۴۷۰۰ ۶۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۶۳۰۰ ۵۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۰۳۲ ۶۴- ۴۶۰۰ ۵۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۲۰۸ ۲۵- ۴۹۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ بندرامام ۴۰۳۲ ۶۴- ۴۷۰۰ ۵۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۳۲ ۶۴- ۴۶۹۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۰۴۵ ۳۱- ۴۷۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۹۰۷ ۴۳- ۵۰۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰ F مهر ۴۰۸۵ ۵۲- ۴۶۴۰ ۲۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۱۸۲ ۵۷+ ۳۵۷۰ ۱۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۳۰۳ ۱۴+ - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۳۳۳ ۲۴+ - -
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مارون ۴۰۸۵ ۵۲- ۴۵۶۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۱۷۰ ۲۷۸- ۴۸۵۰ ۵۰-
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۸۴۸ ۲۸۵- ۴۸۵۰ ۵۰-
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۸۷۷ ۱۴۱- ۴۴۴۰ ۱۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۸۷۷ ۱۴۱- ۴۳۷۰ ۵۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار