نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۰۷۶ ۷۰- ۵۲۸۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۴۵۹ ۱۴۰- ۴۹۱۰ ۲۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۳۶۶ ۱۲۴- ۴۸۱۰ ۶۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۵۰ ۱۵۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۰۹۶ ۱۱۴- ۴۶۴۰ ۱۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۲۳۳ ۹۶- ۴۸۸۰ ۱۰+
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ بندرامام ۴۰۹۶ ۱۱۴- ۴۵۵۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۹۶ ۱۱۴- - -
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۰۷۶ ۷۰- ۴۸۲۰ ۷۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۹۵۰ ۵۰- ۵۶۰۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰ F مهر ۴۱۳۷ ۹۰- ۴۶۰۰ ۲۰۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۱۲۵ ۱۲۵- ۳۵۴۰ ۴۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۲۸۹ ۱۷۲- - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۳۰۹ ۵۴- ۵۱۰۰ ۵۰-
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مارون ۴۱۳۷ ۹۰- ۴۶۰۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۴۴۸ ۳۷۳- ۵۰۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۱۳۳ ۳۷۰- ۵۰۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۰۱۸ ۷۳- ۴۴۸۰ ۲۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۰۱۸ ۷۳- ۴۴۶۰ ۱۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار