کد خبر 20730

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۲۸۲۸ ۸+ ۳۵۶۰ ۰(تحویل بندر)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۷۰۰ ۸+ ۲۹۰۰ ۰(تحویل بندر)
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۵۷۱ ۸+ - -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۲۸۲۸ ۸+ - -تحویل تهران
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۵۷۱ ۸+ ۲۸۶۰ ۰(جامبو)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۵۷۱ ۸+ ۲۷۸۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۵۷۱ ۸+ ۲۷۲۰ ۰(جامبو)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۲۸۲۸ ۸+ - -
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۲۸۲۸ ۸+ ۴۱۰۰ -(تحویل تهران)
پی وی سی S60 آبادان ۲۷۰۰ ۸+ - -
پی وی سی ۵۷ غدیر ۲۸۲۸ ۸+ ۳۶۰۰ ۰(جامبو)
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار