نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۱۴۶ ۳۴۴- ۴۹۰۰ ۱۰۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۵۹۹ ۲۴۸- ۴۹۵۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۴۹۰ ۲۴۱- ۴۹۵۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۷۷۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۲۱۰ ۱۰۹- ۴۷۳۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۳۲۹ ۱۴۹- ۴۸۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ بندرامام ۴۲۱۰ ۱۰۹- ۴۷۰۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۲۱۰ ۱۰۹- ۴۷۱۰ -
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۱۴۶ ۳۴۴- ۴۵۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۰۰۰ ۲۷۲- ۴۹۴۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰ F مهر ۴۲۲۷ ۱۹۶- ۴۹۰۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۲۵۰ ۲۰۲- ۳۶۸۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۴۶۱ ۲۱۴- - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۳۶۳ ۳- ۴۸۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مارون ۴۲۲۷ ۱۹۶- ۴۷۵۰ ۱۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۸۲۱ ۴۴- ۵۰۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۰۳ ۴۲- ۵۰۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۰۹۱ ۱۶- ۴۶۳۰ ۵۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۰۹۱ ۱۶- ۴۶۳۰ ۵۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار