نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۴۹۰ ۸۹- ۵۰۶۰ ۲۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۴۷ ۱۹۵- ۵۲۶۰ ۴۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۳۱ ۱۵۴- ۵۱۶۰ ۳۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۸۵۰ ۱۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۳۱۹ ۸۸- ۴۸۰۰ ۶۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۴۷۸ ۹۲- ۴۹۵۰ ۵۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۳۱۹ ۸۸- ۴۸۰۰ ۱۵۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۳۱۹ ۸۸- ۴۷۷۰ ۸۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۴۹۰ ۸۹- ۴۷۳۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۲۷۲ ۸۸- ۴۸۶۰ ۷۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۴۲۳ ۸۹- ۴۹۵۰ ۱۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۴۵۲ ۷۳- ۳۸۱۰ ۳۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۷۵ ۲۰+ - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۳۶۶ ۴۱- ۴۹۰۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۴۲۳ ۸۹- ۴۸۸۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۸۶۵ ۱۱۶+ ۴۹۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۴۵ ۱۱۹+ ۵۰۵۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۱۰۷ ۱۳۳- ۴۷۲۰ ۱۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۱۰۷ ۱۳۳- ۴۷۲۰ ۱۰-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار