کد خبر : 19286

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۲۸۸۱ ۴۹- ۳۸۰۰ ۰(تحویل بندر)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۷۵۰ ۴۹- ۳۰۰۰ ۰(تحویل بندر)
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۶۱۹ ۴۵- - -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۲۸۸۱ ۴۹- - -تحویل تهران
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۶۱۹ ۴۵- ۲۹۰۰ ۰(جامبو)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۶۱۹ ۴۵- ۲۸۳۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۶۱۹ ۴۵- ۲۸۴۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۲۸۸۱ ۴۹- - -
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۲۸۸۱ ۴۹- ۳۹۰۰ ۰(تحویل تهران)
پی وی سی S60 آبادان ۲۷۵۰ ۴۹- - -
پی وی سی ۵۷ غدیر ۲۸۸۱ ۴۹- ۳۳۰۰ ۰(جامبو)
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار