نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۵۷۹ ۱۲+ ۵۰۵۰ ۲۵+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۵۰۴۲ ۲۲۰- ۵۳۶۰ ۱۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۸۸۵ ۱۷۲- ۵۲۶۰ ۱۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۸۸۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۴۰۷ ۷۳- ۴۸۲۰ ۳۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۵۷۰ ۸۳- ۵۲۷۰ ۱۵۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۴۰۷ ۷۳- ۵۲۸۰ ۱۶۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۴۰۷ ۷۳- ۴۷۶۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۵۷۹ ۱۲+ ۴۶۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۳۶۰ ۱۵+ ۴۶۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۵۱۲ ۱+ ۵۲۲۰ ۱۲۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۲۵ ۷۱- ۳۷۸۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۵۵ ۲۲۱- ۵۴۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۴۰۷ ۶۵- ۵۲۰۰ ۲۰۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۵۱۲ ۱+ ۴۹۶۰ ۱۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۷۴۹ ۲۰۸+ ۵۰۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۴۲۶ ۲۱۱+ ۵۲۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۲۴۰ ۱۶- ۴۷۰۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۲۴۰ ۱۶- ۴۷۵۰ ۵۰+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار