نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۵۶۷ ۳۳- ۴۹۰۰ ۲۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۵۲۶۲ ۶۸- ۵۵۵۰ ۱۵۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۵۰۵۷ ۳۵- ۵۴۰۰ ۵۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۰۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۴۸۰ ۲۵- ۴۹۳۰ ۶۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۶۵۳ ۳۵- ۵۴۵۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۴۸۰ ۲۵- ۵۸۰۰ ۲۰۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۴۸۰ ۲۵- ۴۸۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۵۶۷ ۳۳- ۴۸۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۳۴۵ ۳۳- ۴۷۲۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۵۱۱ ۲۶- ۵۰۰۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۹۶ ۲۰۱- ۳۹۰۰ ۲۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۷۶ ۱۳۲- ۵۷۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۴۷۲ ۴۱- - -
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۵۱۱ ۲۶- ۴۹۰۰ ۲۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۴۱ ۱۲۴- ۵۲۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۲۱۵ ۱۲۳- ۵۴۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۲۵۶ ۱۷- ۴۷۴۰ ۶۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۲۵۶ ۱۷- ۴۸۰۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار