کد خبر : 18415

پتروتحلیل- آمار معاملات قیر در هفته اول خردادماه به شرح زیر است:

فهرست معاملات محصول قیر صادراتی طی هفته اول خرداد ماه ۱۳۹۴
تاریخ نام کالا تولیدکننده نوع قرارداد مقدار معامله شده (تن) متوسط قیمت معامله شده(ریال) متوسط قیمت معامله شده (واحد اصلی) تاریخ تحویل عرضه کننده
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ قیر ۶۰۷۰ اصفهان قیر نقدی ($) ۱,۲۰۰٫۰۰ ۱۰,۷۵۹٫۰۰ ۳۷۵٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ اصفهان قیر
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ قیر ۶۰۷۰ بام گستر زرین شرق نقدی ($) ۲۵۰٫۰۰ ۱۰,۰۴۲٫۰۰ ۳۵۰٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ بام گستر زرین شرق
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ قیر ۶۰۷۰ پالایش نفت تبریز نقدی ($) ۵۰۰٫۰۰ ۹,۱۲۳٫۰۰ ۳۱۸٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ شرکت پالایش نفت تبریز
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ قیر ۶۰۷۰ توسعه نفت هرمزان نقدی ($) ۳,۰۰۰٫۰۰ ۱۰,۷۵۹٫۰۰ ۳۷۵٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ توسعه نفت هرمزان
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ قیر ۶۰۷۰ شیمی تجارت نقش جهان نقدی ($) ۶,۰۰۰٫۰۰ ۹,۰۰۹٫۰۰ ۳۱۴٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ شیمی تجارت نقش جهان
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ قیر ۶۰۷۰ فرا شیمی روز نقدی ($) ۴,۶۵۰٫۰۰ ۹,۸۹۸٫۰۰ ۳۴۵٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ فرا شیمی روز
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ۱۵,۰۰۰٫۰۰ ۱۲,۳۰۸٫۰۰ ۴۲۹٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ نفت پاسارگاد
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد اراک نقدی ($) ۲۵,۰۰۰٫۰۰ ۱۰,۹۸۸٫۰۰ ۳۸۳٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ نفت پاسارگاد
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ قیر ۶۰۷۰ پالایش نفت تبریز نقدی ($ مچینگ) ۱۷۰٫۰۰ ۹,۱۲۳٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ شرکت پالایش نفت تبریز
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ قیر ۶۰۷۰ عایق اصفهان نقدی ($) ۵,۰۰۰٫۰۰ ۱۰,۹۰۲٫۰۰ ۳۸۰٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ تولیدی و صنعتی عایق اصفهان
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ قیر ۶۰۷۰ قیر آکام نقدی ($) ۱۰,۰۰۰٫۰۰ ۹,۰۹۵٫۰۰ ۳۱۷٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ قیر آکام
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ قیر ۶۰۷۰ توسعه نفت هرمزان نقدی ($) ۳,۰۰۰٫۰۰ ۱۰,۷۷۸٫۰۰ ۳۷۵٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ توسعه نفت هرمزان
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ قیر ۶۰۷۰ انرژی تجارت سام نقدی ($) ۵,۰۰۰٫۰۰ ۹,۲۱۰٫۰۰ ۳۲۰٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ انرژی تجارت سام
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ قیر ۶۰۷۰ پتروپالایش سهند گستر تبریز نقدی ($) ۲۸۰٫۰۰ ۱۰,۳۶۱٫۰۰ ۳۶۰٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ پترو پالایش سهند گستر تبریز
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ قیر ۶۰۷۰ توسعه نفت هرمزان نقدی ($) ۳,۰۰۰٫۰۰ ۱۰,۸۱۱٫۰۰ ۳۷۵٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ توسعه نفت هرمزان
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ قیر ۶۰۷۰ فرا شیمی روز نقدی ($) ۴,۶۵۰٫۰۰ ۹,۹۴۶٫۰۰ ۳۴۵٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ فرا شیمی روز
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ قیر ۶۰۷۰ معماران تجارت آفتاب ( اقتصاد بین الملل تندیس ) نقدی ($) ۵۰۰٫۰۰ ۱۲,۶۸۵٫۰۰ ۴۴۰٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ معماران تجارت آفتاب
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ قیر ۶۰۷۰ نفت جی نقدی ($) ۱۵,۰۰۰٫۰۰ ۹,۵۴۳٫۰۰ ۳۳۱٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ پالایش نفت جی
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ قیر۸۵۱۰۰ نفت جی نقدی ($) ۵,۰۰۰٫۰۰ ۹,۵۴۳٫۰۰ ۳۳۱٫۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ پالایش نفت جی
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار