کد خبر 18243

نوع کالا(۲۲می) قیمت منطقه و تغییر
نفتا ۵۳۸ فوب‌خلیج‌فارس،۱۵-
بنزن ۷۲۶ جنوب‌شرق‌آسیا،۱۳-
اتیلن ۱۳۹۰ جنوب‌شرق‌آسیا،۰
تولوئن ۸۱۱ جنوب‌شرق‌آسیا،۹-
گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) - فوب‌خلیج‌فارس،-
بنزین ۹۵ اکتان - دلار در هر بشکه
نفت کوره - فوب‌خلیج‌فارس
نفت‌سفید(کروسین) - فوب‌خلیج‌فارس،-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار