نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۶۰۰ ۱۲۶+ ۴۹۰۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۵۳۳۰ ۲۸+ ۵۶۰۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۵۰۹۲ ۲۱+ ۵۴۲۰ ۲۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۰۰ ۳۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۵۰۵ ۱۱۹+ ۴۹۵۰ ۳۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۶۸۸ ۱۴۰+ ۵۴۰۰ ۵۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۳۸۶ ۱۱۹+ ۵۴۲۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۵۰۵ ۳۱۲+ ۴۹۰۰ ۵۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۶۰۰ ۱۲۶+ ۴۹۱۰ ۲۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۳۷۸ ۱۲۷+ ۴۸۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۵۳۷ ۹۵+ ۴۹۶۰ ۲۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۷۹۷ ۳۳+ ۴۱۰۰ ۱۰۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۵۰۰۸ ۲۶+ ۵۷۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۵۱۳ ۳۱۰+ - -
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۵۳۷ ۹۵+ ۴۹۰۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۶۶۵ ۱۱۰+ ۵۲۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۳۸ ۱۱۱+ ۵۴۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۲۷۳ ۹۷+ ۴۹۰۰ ۵۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۲۷۳ ۹۷+ ۴۹۴۰ ۶۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار