کد خبر : 18190

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۳۰۲۹ ۶۴- ۴۰۴۰ ۰(تحویل تهران)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۸۹۱ ۶۸- ۳۰۹۰ ۰(تحویل بندر)
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۷۵۴ ۵۷- - -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۳۰۲۹ ۶۲- ۳۵۴۰ ۰تحویل تهران
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۷۵۴ ۵۷- ۳۰۸۰ ۰(جامبو)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۷۵۴ ۵۷- ۳۰۷۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۷۵۴ ۵۷- ۳۰۷۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۳۰۲۹ ۶۴- - -
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۳۰۲۹ ۶۴- ۴۰۹۰ ۰(تحویل تهران)
پی وی سی S60 آبادان ۲۸۹۱ ۶۸- - -
پی وی سی ۵۷ غدیر ۳۰۲۹ ۶۲- - -
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار