نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۶۰۰ ۱۲۶+ ۴۹۰۰ ۳۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۵۳۳۰ ۲۸+ ۵۶۰۰ ۵۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۵۰۹۲ ۲۱+ ۵۴۰۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۳۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۵۰۵ ۱۱۹+ ۴۹۷۰ ۳۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۶۸۸ ۱۴۰+ ۵۳۵۰ ۱۵۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۳۸۶ ۱۱۹+ ۵۴۰۰ ۴۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۵۰۵ ۳۱۲+ ۴۹۵۰ ۳۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۶۰۰ ۱۲۶+ ۴۸۹۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۳۷۸ ۱۲۷+ ۴۸۰۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۵۳۷ ۹۵+ ۴۹۸۰ ۲۵+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۷۹۷ ۳۳+ ۴۲۰۰ ۲۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۵۰۰۸ ۲۶+ ۵۷۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۵۱۳ ۳۱۰+ - -
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۵۳۷ ۹۵+ ۴۹۰۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۶۶۵ ۱۱۰+ ۵۲۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۳۸ ۱۱۱+ ۵۴۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۲۷۳ ۹۷+ ۴۹۵۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۲۷۳ ۹۷+ ۵۰۰۰ ۸۰+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار