کد خبر 17236

نوع کالا(۸می) قیمت منطقه و تغییر
نفتا ۵۳۸ فوب‌خلیج‌فارس،۱۵-
بنزن ۸۲۹ جنوب‌شرق‌آسیا،۱۳+
اتیلن ۱۳۹۰ جنوب‌شرق‌آسیا،۰
تولوئن ۸۲۲ جنوب‌شرق‌آسیا،۲+
گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) - فوب‌خلیج‌فارس،-
بنزین ۹۵ اکتان - دلار در هر بشکه
نفت کوره - فوب‌خلیج‌فارس
نفت‌سفید(کروسین) - فوب‌خلیج‌فارس،-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار