کد خبر 17208

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر قیمت بازار تغییر نسبت به روزگذشته
متانول(بورس انرژی) شیراز ۸۲۸ ۵۸+ ۹۳۰

(۱۰۱۰)

۰،تحویل شیراز(تحویل تهران)
جوش شیرین شیراز ۱۱۹۵ ۰ ۱۴۸۰ ۰(حواله-شیراز)
منومر وینیل استات شازند ۳۶۸۵ ۰ - -
اوره پریل خراسان ۸۴۳ - - -
آمونیاک(مایع) خراسان ۱۲۸۹ ۱۱- - -
کربنات سدیم سبک شیراز ۶۹۶ ۹+ ۸۱۰ ۰(حواله)
کربنات‌سدیم‌سنگین شیراز ۷۳۲ ۱- ۸۸۰ ۰
اسید استیک فن آوران ۱۳۹۱ ۱۸+ ۱۵۳۰ ۰(حواله)
سود کاستیک بندرامام ۳۹۶ ۱+ ۴۵۰ ۰(حواله)
دی اتیل هگزانول شازند ۳۲۴۸ ۱۲۵+ - -
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار