نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۴۷۴ ۲۰۹+ ۴۸۸۰ ۵۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۵۳۰۲ ۷۷۴+ ۵۷۶۰ ۳۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۵۰۷۱ ۶۵۶+ ۵۴۷۰ ۳۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۴۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۳۸۶ ۳۱۲+ ۵۲۰۰ ۵۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۵۴۸ ۳۳۱+ ۵۴۰۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۳۸۶ ۳۱۲+ ۵۷۰۰ ۵۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۳۸۶ ۳۱۲+ ۵۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۴۷۴ ۲۰۹+ ۴۸۸۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۲۵۱ ۲۰۸+ ۴۸۸۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۴۴۲ ۲۲۵+ ۴۹۱۰ ۱۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۷۶۴ ۴۰۶+ ۴۵۰۰ ۱۵۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۵۰۳۴ ۴۵۰+ ۵۷۲۰ ۸۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۲۰۳ ۸۱+ ۶۲۰۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۴۴۲ ۲۲۵+ ۴۹۰۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۵۵ ۳۲۶+ ۵۱۰۰ ۱۰۰-
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۲۲۷ ۳۲۴+ ۵۴۰۰ -
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۱۷۶ ۳۵۸+ ۵۳۵۰ ۵۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۱۷۶ ۳۵۸+ ۵۴۵۰ ۵۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار