کد خبر 17154

parazailen

پتروتحلیل- در آسیا طی سال ۲۰۱۴ حدود ۶/۹۷ میلیون تن ظرفیت جدید پارازایلین راه اندازی شد و سبب شد تا ظرفیت تولید این محصول به حدود ۴۱/۴۶ میلیون تن در سال برسد.

به گزارش «پتروتحلیل» پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۵ حدود ۶/۶۱ میلیون تن ظرفیت جدید پارازایلین راه اندازی خواهد شد که حدود ۱۶ درصد از ظرفیت فعلی تولید پارازایلین است.

انتظار می رود در سال ۲۰۱۵ میزان واردات پارازایلین کشور چین حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن در سال باشد. گزارش ها حاکی از آن است که طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۸/۵ میلیون تن ظرفیت جدید پارازایلین راه اندازی خواهد شد.

حاشیه سود تولیدکنندگان پارازایلین در سال ۲۰۱۴ و در مقایسه با سال ۲۰۱۳، کاهش قابل توجهی یافت.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار