کد خبر 16882

نوع کالا(۱می) قیمت منطقه و تغییر
نفتا ۵۵۳ فوب‌خلیج‌فارس،۳+
بنزن ۸۱۶ جنوب‌شرق‌آسیا،۴۳-
اتیلن ۱۳۹۰ جنوب‌شرق‌آسیا،۰
تولوئن ۸۲۰ جنوب‌شرق‌آسیا،۵+
گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) - فوب‌خلیج‌فارس،-
بنزین ۹۵ اکتان - دلار در هر بشکه
نفت کوره - فوب‌خلیج‌فارس
نفت‌سفید(کروسین) - فوب‌خلیج‌فارس،-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار