نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۴۷۴ ۲۰۹+ ۴۸۸۰ ۷۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۵۳۰۲ ۷۷۴+ ۵۶۰۰ ۱۰۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۵۰۷۱ ۶۵۶+ ۵۴۰۰ ۶۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۶۰۰۰ ۳۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۳۸۶ ۳۱۲+ ۵۰۰۰ ۲۵۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۵۴۸ ۳۳۱+ ۵۲۰۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۳۸۶ ۳۱۲+ ۵۴۵۰ ۳۰۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۳۸۶ ۳۱۲+ ۴۹۷۰ ۱۶۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۴۷۴ ۲۰۹+ ۴۹۰۰ ۵۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۲۵۱ ۲۰۸+ ۴۷۵۰ ۱۳۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۴۴۲ ۲۲۵+ ۴۹۲۰ ۵۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۷۶۴ ۴۰۶+ ۴۳۳۰ ۳۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۵۰۳۴ ۴۵۰+ ۵۷۵۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۲۰۳ ۸۱+ ۶۳۰۰ ۱۵۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۴۴۲ ۲۲۵+ ۴۸۸۰ ۷۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۵۵ ۳۲۶+ ۴۹۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۲۲۷ ۳۲۴+ ۵۱۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۱۷۶ ۳۵۸+ ۵۰۳۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۱۷۶ ۳۵۸+ ۵۱۸۰ ۸۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار