کد خبر 16855

نوع کالا پایین‌ترین قیمت بالاترین قیمت منطقه و تغییر(۱می)
پلی اتیلن سنگین بادی ۱۴۸۵ ۱۴۹۰ (خلیج فارس،۹۰+)
پلی اتیلن سبک فیلم ۱۴۵۰ ۱۴۵۵ (خلیج فارس،۵۵+)
پلی اتیلن سبک خطی ۱۴۵۰ ۱۴۵۵ (خلیج فارس،۷۵+)
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۱۳۹۰ ۱۳۹۵ (جنوب‌ شرق‌ آسیا،۵-)
پلی پروپیلن فیلم ۱۳۶۰ ۱۳۶۵ (خلیج فارس،۱۲۵+)
پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ ۱۵۸۰ ۱۵۸۵ (فوب خلیج فارس،۵۰+)
پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ ۱۶۴۵ ۱۶۵۰ (فوب خلیج فارس،۷۵+)
پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری ۱۱۴۰ ۱۱۴۵ (جنوب شرق آسیا،۲۰+)
متانول ۳۳۰ ۳۳۵ (سی اف آر چین،۱۰+)
اوره صنعتی(پریل کیسه شده) ۲۵۸ ۲۶۳ (فوب خلیج فارس،۴-)
اوره گرانول ۲۹۸ ۳۰۲ (فوب خلیج فارس،۳۹+)
استایرن منومر ۱۳۸۴ ۱۳۸۹ (سی اف آر شرق دور،-)
پی‌وی‌سی(suspension) ۹۱۵ ۹۲۰ (فوب خلیج فارس،۰)
پلی‌استایرن‌انبساطی(بسته‌بندی) ۱۵۷۵ ۱۵۸۰ (جنوب‌ شرق‌ آسیا،۰)
کریستال ملامین ۱۳۲۰ ۱۳۲۵ (جنوب‌ شرق‌ آسیا،۰)
دی اکتیل فتالات DOP ۱۲۱۵ ۱۲۱۰ (سی اف آر شرق دور،-)
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار