کد خبر 16851

jam

پتروتحلیل- واحد خودکفایی شرکت پتروشیمی جم پارسال موفق به بومی سازی ٢۶۵ قلم کالا به تعداد ٩ هزار و ٨٢٢ عدد شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم، واحد خودکفایی پتروشیمی جم در سال ١٣٩٣ موفق شد ٢۶۵ قلم به تعداد ٩٨٢٢ عدد را در داخل کشور بسازد و ٣٠ قلم کالا به تعداد ۵٣٨ عدد را تعمیر و بازسازی و تحویل انبار قطعات مجتمع و واحد متقاضی کند، برای انجام این مهم همه واحدهای مختلف مجتمع و ۵٧ سازنده برتر داخلی در شهرهای مختلف کشور با واحد خودکفایی همکاری و همیاری کره اند.

ساخت مبدل حرارتی، بازسازی و ساخت قطعات توربین بخار ٨۵ مگاوات زیمنس واحد الفین که نقش حیاتی در تولید اتیلن مجتمع دارد نمونه ای از کارهای ارزشمندی بوده که در پارسال در این واحد پتروشیمی انجام گرفته است.

برای حصول اهداف یاد شده در سال ١٣٩٣ کالاهای مربوط به ١۵۶ فقره تقاضا به مقدار ٢۶۵ قلم و تعداد ٩٨٢٢ عدد و ١٩ فقره دستور کار تعمیراتی به مقدار ٣٠ قلم و تعداد ۵٣٨ عدد با همکاری ۵٧ سازنده برتر داخلی ساخته، تعمیر شده، تحویل واحد متقاضی و انبارهای مجتمع شده است.

ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی، دو عدد Rider Ring مربوط به تجهیز ١٠-C-٩۵١ A/B واحد الفین، هشت عدد GASKET، ساخت یک عدد GASKET FOR SEAL و یک عدد HOUSING GASKET، پنج عدد BELLOWS، دو عدد ORIFICE PLATE، چهل و پنج عدد FILTER ELEMENT، ساخت پنج عدد COVER GASKET، پنج عدد BUSH، یک عدد BED، پنج عدد JUNCTION BOX، پنجاه عدد PLUG FOR WORM، سه عدد EVAPORATOR OF BOTTOM COOL، ۵٠ عدد FILTERING BAG، تهیه ١٠ عدد Window، شانزده عدد Carbon Ring و پنج عدد شناور تنها بخشی از کالاهای ساخته شده در پتروشیمی فجر در سال ٩٣ بوده است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار