کد خبر : 1665

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: سهم کشورمان از تولید محصولات پتروشیمی در منطقه خاورمیانه تا پایان برنامه ششم توسعه به ۴١ درصد خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: با بهره برداری از طرح های توسعه ای در صنعت پتروشیمی تا سال ١٣٩٩ شمسی یعنی پایان برنامه ششم توسعه، سهم کشورمان از تولید محصولات پتروشیمی در منطقه خاورمیانه به ۴١ درصد خواهد رسید و ٨ زنجیره ارزش برای تولید ۶٠ محصول برای برنامه ششم برنامه ریزی شده است.

مهندس عبدالحسین بیات افزود: در برنامه ششم توسعه ۵۵ میلیون تن به ظرفیت تولید افزوده شده و ٣٣ مجتمع نیز طراحی شده است که با افزوده شدن به ظرفیت فعلی ایران به یک قطب بزرگ پتروشیمی در سطح منطقه تبدیل خواهد شد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: یکی از اهداف صنعت پتروشیمی ایران در افق ١۴٠۴دستیابی به مقام اول منطقه در صنعت پتروشیمی است که با توجه به دانش فنی موجود و تلاش متخصصان ایرانی رسیدن به این هدف ممکن خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: ظرفیت تولید پتروشیمی تا پایان برنامه پنجم به یکصد میلیون تن خواهد رسید و تلاش برای افزایش تنوع و ارتقای محصولات تولیدی برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی از اولویت های فعالیت در صنعت پتروشیمی ایران است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان این که خصوصی سازی صنعت پتروشیمی ایران و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سبب پویایی این صنعت شده گفت: از سال ١٣٨۵ تا کنون ٢۵ واحد تولیدی صنعت پتروشیمی به بخش خصوصی داخلی و خارجی واگذار شده و ١۵ شرکت دیگر در قالب هلدینگ خلیج فارس در حال واگذاری است که با واگذاری این شرکت ها فعالان بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی می توانند افزون بر تامین نیاز داخل در بازارهای جهانی نیز حضوری پررنگ تر داشته باشند.

بیات ادامه داد: امسال پیش بینی می شود روند صادرات محصولات پتروشیمی با رشد همراه باشد و نشانگرهای اقتصادی حاکی از آن است که بهبود تقاضا برای محصولات پتروشیمی در سال جاری مطلوب بوده و موقعیت مناسبی برای صادرات محصولات پتروشیمی ایران فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: با وزارت صنعت، معدن و تجارت توافق شده تا در سال جاری نیاز داخل افزون بر ١٠ درصد بیش از آن از طریق بورس عرضه شود و رقم عرضه محصولات به میزان ١٩ میلیون تن در بورس پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: برای صادرات نیز براساس توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری مجوز صادرات ١٧,۴ میلیون تن محصولات پتروشیمی به جای ١۶ میلیون تن داده شد؛ در حال حاضر صادرات در مسیر خود قرار گرفته است.

چندی پیش وزیر نفت گفت: تحریم های غرب علیه صنعت پتروشیمی ایران شکست خورده و کشورمان به ۴٠ کشور دنیا محصول صادر می کند.

مهندس رستم قاسمی اظهار کرده بود: توسعه صنعت پتروشیمی ایران روندی رو به رشد داشته و افزون بر تامین نیاز داخل حضور پررنگی در بازارهای بین المللی داریم.

وزیر نفت تصریح کرده بود: بخش عمده ای از فشارهای ناشی از تحریم را پشت سر گذاشته ایم و امیدواریم بتوانیم حضوری پررنگ تر در بازارهای جهانی و به ویژه در منطقه داشته باشیم.

وی ادامه داده بود: حدود ۴٠٠ میلیون نفر بازار هدف در کشورهای همسایه وجود دارند و با توجه به موقعیت ژئوپلتیک ایران این بازارها از اهمیت بسیاری برخوردار است و با توجه به نقش ایران در زمینه تامین نیازهای پایه برای سایر کشورها،بدون تردید مسیر تحریم ها عوض خواهد شد.

قاسمی افزوده بود: مزیت های فراوانی در صنعت پتروشیمی ایران از جمله مزیت خوراک وجود دارد که زمینه را برای توسعه این صنعت ارزش آفرین تسهیل می کند.

وزیر نفت با بیان این که سرمایه گذاران خارجی چنانچه در صنایع نفت ایران حضور یابند، از حمایت های وزارت نفت برخوردار خواهند بود، گفته بود: از تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران دعوت می کنم زیرا زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری در این صنعت وجود دارد.

وزیر نفت تصریح کرده بود: سوآوری سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تضمین می کنیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار