نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۲۶۵ ۳۳۴+ ۴۹۸۰ ۱۵۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۵۵۸ ۱۰۷+ ۵۳۵۰ ۶۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۴۱۵ ۱۶۷+ ۵۳۰۰ ۱۰۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۶۵ ۱۵+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۰۷۴ ۳۹۳+ ۵۲۷۰ ۱۹۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۲۱۷ ۳۹۲+ ۵۲۳۰ ۲۳۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۰۷۴ ۳۹۳+ ۵۶۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۷۴ ۳۹۳+ ۵۱۵۰ ۲۰۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۲۶۵ ۳۳۴+ ۵۰۰۰ ۲۰۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۰۴۳ ۲۷۳+ ۴۹۵۰ ۱۵۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۲۱۷ ۳۰۲+ ۵۰۰۰ ۲۰۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۳۵۸ ۱۵۱+ ۴۱۵۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۸۴ ۴۴۳+ ۵۸۵۰ -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۱۲۲ ۲۳۸+ ۶۲۵۰ -
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۲۱۷ ۳۰۲+ ۵۰۰۰ ۲۲۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۲۲۹ ۶۳+ ۴۹۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۰۳ ۵۹+ ۵۱۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۸۱۸ ۲۲۹+ ۵۰۵۰ ۲۲۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۸۱۸ ۲۲۹+ ۵۱۰۰ ۱۵۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار