کد خبر : 16567

gheir4

قیمت قیر در مناطق کلیدی جهان ، ۵ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

(دلار به ازای هر تن)

منطقه بیشترین کمترین تغییرات
قیمت های داخلی
شمال آلمان ۳۶۳ ۳۴۱ ۴۰+
شمال فرانسه ۴۱۳ ۳۹۱ ۴۶+
مجارستان ۳۷۴ ۳۵۲ ۸+
ایتالیا ۳۸۵ ۳۷۴ ۱۹+
کره جنوبی ۷۴۱ ۷۱۴ بدون تغییر
اندونزی ۴۴۳ ۴۴۳ بدون تغییر
سنگاپور ۴۲۰ ۴۱۰ بدون تغییر
قیمت های صادراتی
لهستان - آلمان ۳۲۵ ۳۰۳ ۷+
مجارستان - رومانی ۳۱۹ ۲۹۷ ۶+
ایتالیا ۲۹۴ ۲۸۴ ۱۷+
ساحل عاج ۳۵۹ ۳۴۹ ۲۰+
ایران ۳۲۵ ۳۰۰ ۲+
سنگاپور ۳۹۰ ۳۸۰ ۵+
تایوان ۳۸۰ ۳۷۵ ۱۲+
دریای مدیترانه ۳۳۹ ۳۲۹ ۱
شمال آفریقا ۳۴۲ ۳۳۲ ۱۳+
شرق آفریقا ۴۳۰ ۴۲۰ ۲+
غرب آفریقا ۴۰۹ ۳۹۹ ۲۱+
سواحل جنوبی چین ۴۴۵ ۴۱۰ بدون تغییر
سواحل شرقی چین ۴۵۵ ۴۰۵ بدون تغییر
سواحل شمالی چین ۴۱۰ ۴۰۰ ۲-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار