نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۲۶۵ ۳۳۴+ ۴۸۳۰ ۱۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۵۵۸ ۱۰۷+ ۵۲۹۰ ۱۶۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۴۱۵ ۱۶۷+ ۵۲۰۰ ۷۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۵۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۰۷۴ ۳۹۳+ ۵۰۸۰ ۸۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۲۱۷ ۳۹۲+ ۵۰۰۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۰۷۴ ۳۹۳+ ۵۶۰۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۷۴ ۳۹۳+ ۴۹۵۰ -
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۲۶۵ ۳۳۴+ ۴۸۰۰ ۲۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۰۴۳ ۲۷۳+ ۴۸۰۰ ۱۸۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۲۱۷ ۳۰۲+ ۴۸۰۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۳۵۸ ۱۵۱+ ۴۱۵۰ ۵۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۸۴ ۴۴۳+ - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۱۲۲ ۲۳۸+ - -
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۲۱۷ ۳۰۲+ ۴۷۸۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۲۲۹ ۶۳+ ۴۹۵۰ ۵۰-
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۰۳ ۵۹+ ۵۱۰۰ ۱۰۰-
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۸۱۸ ۲۲۹+ ۴۸۳۰ ۸۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۸۱۸ ۲۲۹+ ۴۹۵۰ ۸۰-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار