نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۲۶۵ ۳۳۴+ ۴۸۲۰ ۷۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۵۵۸ ۱۰۷+ ۵۱۳۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۴۱۵ ۱۶۷+ ۵۱۳۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۷۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۰۷۴ ۳۹۳+ ۵۰۰۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۲۱۷ ۳۹۲+ ۴۹۰۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۰۷۴ ۳۹۳+ ۵۷۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۷۴ ۳۹۳+ - -
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۲۶۵ ۳۳۴+ ۴۷۸۰ ۷۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۰۴۳ ۲۷۳+ ۴۶۲۰ ۳۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۲۱۷ ۳۰۲+ ۴۸۰۰ ۵۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۳۵۸ ۱۵۱+ ۴۱۰۰ ۱۰۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۸۴ ۴۴۳+ ۵۸۲۰ -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۱۲۲ ۲۳۸+ ۶۱۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۲۱۷ ۳۰۲+ ۴۷۸۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۲۲۹ ۶۳+ ۵۰۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۰۳ ۵۹+ ۵۲۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۸۱۸ ۲۲۹+ ۴۷۵۰ ۵۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۸۱۸ ۲۲۹+ ۵۰۳۰ ۳۰+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار