نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۲۶۵ ۳۳۴+ ۴۷۵۰ ۳۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۵۵۸ ۱۰۷+ ۵۱۳۰ ۸۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۴۱۵ ۱۶۷+ ۵۱۳۰ ۱۸۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۰۷۴ ۳۹۳+ ۵۱۰۰ ۵۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۲۱۷ ۳۹۲+ ۵۰۰۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۰۷۴ ۳۹۳+ ۵۷۰۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۷۴ ۳۹۳+ ۴۹۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۲۶۵ ۳۳۴+ ۴۸۵۰ ۱۲۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۰۴۳ ۲۷۳+ ۴۶۵۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۲۱۷ ۳۰۲+ ۴۸۵۰ ۱۲۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۳۵۸ ۱۵۱+ ۴۰۰۰ ۵۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۸۴ ۴۴۳+ ۵۸۲۰ -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۱۲۲ ۲۳۸+ ۶۱۵۰ ۴۰۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۲۱۷ ۳۰۲+ ۴۷۸۰ ۶۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۲۲۹ ۶۳+ ۵۰۰۰ ۵۰+
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۰۳ ۵۹+ ۵۲۰۰ ۱۵۰+
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۸۱۸ ۲۲۹+ ۴۷۰۰ ۱۴۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۸۱۸ ۲۲۹+ ۵۰۰۰ ۲۱۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار