کد خبر : 16249

نوع کالا(۲۶آوریل) قیمت منطقه و تغییر
نفتا ۵۵۰ فوب‌خلیج‌فارس،۱۶+
بنزن ۸۵۹ جنوب‌شرق‌آسیا،۱۶+
اتیلن ۱۳۹۰ جنوب‌شرق‌آسیا،۰
تولوئن ۸۱۵ جنوب‌شرق‌آسیا،۹۰+
گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) ۷۳ فوب‌خلیج‌فارس،۲+
بنزین ۹۵ اکتان - دلار در هر بشکه
نفت کوره - فوب‌خلیج‌فارس
نفت‌سفید(کروسین) ۵۸۵ فوب‌خلیج‌فارس،۱۴+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار