نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۲۶۵ ۳۳۴+ ۴۶۳۰ ۳۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۵۵۸ ۱۰۷+ ۵۰۵۰ ۹۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۴۱۵ ۱۶۷+ ۴۸۶۰ ۱۱۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۵۰ ۳۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۰۷۴ ۳۹۳+ ۵۰۰۰ ۳۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۲۱۷ ۳۹۲+ ۴۸۸۰ ۱۹۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۰۷۴ ۳۹۳+ ۵۵۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۷۴ ۳۹۳+ - -
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۲۶۵ ۳۳۴+ ۴۶۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۰۴۳ ۲۷۳+ ۴۴۴۰ ۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۲۱۷ ۳۰۲+ ۴۷۲۰ ۶۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۳۵۸ ۱۵۱+ ۳۷۲۰ -
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۸۴ ۴۴۳+ - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۱۲۲ ۲۳۸+ ۵۶۳۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۲۱۷ ۳۰۲+ ۴۶۵۰ ۲۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۲۲۹ ۶۳+ ۴۹۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۰۳ ۵۹+ ۵۰۵۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۸۱۸ ۲۲۹+ ۴۴۵۰ ۵۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۸۱۸ ۲۲۹+ ۴۵۸۰ ۸۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار